shopup.com

  

NextPlus Enterprise

ให้ทุกกระบวนการทำงานเป็นเรื่องง่าย

       ตรวจสอบการทำงานได้ทุกกระบวนการ พร้อมระบบอนุมัติงานทุกโมดูลการทำงานเพื่อลดความผลิดพลาด ในการสร้างรายการต่างๆ สามารถอนุมัติผ่าน Email หรือ Line ก็ได้ ให้คุณได้โฟกัสกับการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

ระบบบัญชีที่ทำงานคู่กับทุกส่วนงานได้อย่างลงตัว

ระบบซื้อ - ระบบขาย - ระบบบริหารจัดการสินค้า ทุกส่วนเชื่อมต่อข้อมูลและบันทึกบัญชีอย่างลงตัว ไม่จำเป็นต้องทำงานหลายระบบ ทำให้สามารถดูงบการเงินได้แบบ Real - Time เมื่อไหร่ก็ได้เสมอ

 

ทำงานที่ไหนก็ได้ที่มีอินเตอร์เน็ต

เพราะเราเข้าใจว่าคุณอาจะไม่ได้อยู่ออฟฟิตตลอดเวลา ระบบ NextPlus จึงออกแบบมาเพื่อให้สามารถเข้าถึงรายงานต่างๆ ไม่ว่าจะจากคอมพิวเตอร์, มือถือ หรือแท็บเล็ต เพื่อให้คุณสามารถตรวจดูสุขภาพธุรกิจของคุณจากที่ใดก็ได้ผ่านอินเตอร์เน็ต

 

ทุกอย่างครบจบในที่เดียว

ตัวระบบมีความครบถ้วนทั้งในด้านฟังก์ชั่นการซื้อ - ขาย - การบริหารสินค้า ที่พร้อมทำงานร่วมกับบาร์โค้ด และยังมีแอพพลิเคชั่นแอนดรอย สำหรับการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง สามารถบริหารจัดการทุกอย่างครบในระบบเดียวจนถึงการออกรายงาน และนำข้อมูลส่งสรรพากรได้

 

 

 

 

 

NextPlus
EcoSystem 

ด้วยเน็กซ์พลัส อีโค่ ซีสเท็ม การทำงานของทุกระบบ
เชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียว

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nextss 
Product & Service

กับโปรดักส์ต่างๆ รังสรรค์ขึ้นเพื่อการบริการที่ครบวงจร
ให้คุณพร้อมใช้ระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

      Nextss Product & Service
 
 
 
 
 

 

About Us   

 

    บริษัท เน็กซ์ ซีสเท็ม โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2559 โดยเริ่มมาจากกรรมการผู้จัดการ ซึ่งผ่านงานเป็น Consultant ERP และได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการนำระบบไอทีเข้ามาช่วยระบบบริหารและการจัดการภายในองค์กร และบริหารจัดการคลังสินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เริ่มพัฒนาซอฟท์แวร์รูปแบบดังกล่าวภายใต้ชื่อ NextPlus Enterprise โดยแรกเริ่มถูกออกแบบมาให้ตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจในทุกประเภทต่อมาจึงได้ก่อตั้งเป็นบริษัท เน็กซ์ ซีสเท็ม โซลูชั่น จากัด ดำเนินธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ระบบบริหารและการจัดการ และให้บริการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบเครือข่าย, การวางระบบ ด้านความปลอดภัยแบบครบวงจรในปัจจุบัน

 

 

ลูกค้าของเรา

 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Engine by shopup.com